Công ty phát triển công nghệ IT Express Công ty phát triển công nghệ IT Express cung cấp: thiết kế website, đăng ký tên miền, cho thuê Hosting, Cloud Server, xây dựng phầm mềm, Dịch vụ SEO website, TMĐT 1 giờ Công ty IT Express
9/10 5139 bình chọn
Nutrition facts: 240 calories, 9 grams fat

Hosting window

ITW004
135,000/tháng
Windows Silver Plus
 • Tên miền chính: 3
 • Tên miền phụ: 3
 • Tên miền con: 25
 • Băng thông: 30
 • Dung lượng: 1500
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW005
165,000/tháng
Windows Gold
 • Tên miền chính: 4
 • Tên miền phụ: 5
 • Tên miền con: 30
 • Băng thông: 40
 • Dung lượng: 2000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW006
210,000/tháng
Windows Gold Plus
 • Tên miền chính: 5
 • Tên miền phụ: 6
 • Tên miền con: 35
 • Băng thông: 60
 • Dung lượng: 3000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW007
250,000/tháng
Windows Platinum
 • Tên miền chính: 7
 • Tên miền phụ: 8
 • Tên miền con: 40
 • Băng thông: 80
 • Dung lượng: 4000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW000
39,000/tháng
Windows Basic
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 200
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW009
400,000/tháng
Windows Diamond plus
 • Tên miền chính: 12
 • Tên miền phụ: 12
 • Tên miền con: 100
 • Băng thông: 0
 • Dung lượng: 15000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW008
450,000/tháng
Windows Diamond
 • Tên miền chính: 9
 • Tên miền phụ: 9
 • Tên miền con: 50
 • Băng thông: 100000
 • Dung lượng: 7000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW002
60,000/tháng
Windows Start plus
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 5
 • Băng thông: 10
 • Dung lượng: 500
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW003
85,000/tháng
Windows Silver
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 15
 • Băng thông: 20
 • Dung lượng: 1000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
Zalo